Zestaw VSM

Gwałtowny postęp w przemyśle spowodował, iż potrzebne stały się modyfikacje w sposobach zarządzania zakładami produkcyjnymi oraz pracującymi w nich ludźmi. Lean manufacturing to jedna z takich koncepcji. Jej zadaniem jest zmaksymalizowanie efektywności czynności produkcyjnych w danym przedsiębiorstwie. Jak łatwo można zgadnąć, zamysł ten ma swoje korzenie w Kraju Kwitnącej Wiśni, często odwołującej się do szeroko rozumianego minimalizmu. Pierwszym korzystającym z tej metody była firma Toyota. W ramach Lean management mamy styczność z eliminowaniem wszelkich czynności podejmowanych podczas procesu produkcyjnego, a równocześnie całkowicie niepotrzebnych. lean marketing Priorytetowym celem „szczupłego zarządzania” jest co za tym idzie zmniejszenie marnowania zarówno w odniesieniu do pracy pracowników jak i wykorzystywanych materiałów. Wdrożenie form działania lean management stwarza możliwość zdobycia takich korzyści, jak zwiększenie produktywności oraz jakości wytworów. Także stosunki pracownicze w firmie zwykle poprawiają się. Ma to związek z efektywniejszą komunikacją. Co istotne techniki z zakresu lean management mogą być implementowane w każdym przedsiębiorstwie, wszystko jedno z jakiej branży oraz jakiej rozmiarów. To, co jest priorytetem to zdolność dokonania oceny, które działania są niepotrzebne dla firmy.