Głównym spośród największych przeszkód w większości miast w Polsce jest komunikacja. Polskie gminy nie są przygotowane do tak ogromnego nasilenia korków, jaki został zapoczątkowany poprzez zwiększenie się ilości aut na polskich ulicach. Z tego powodu jedną z