Gwałtowny postęp w przemyśle spowodował, iż potrzebne stały się modyfikacje w sposobach zarządzania zakładami produkcyjnymi oraz pracującymi w nich ludźmi. Lean manufacturing to jedna z takich koncepcji. Jej zadaniem jest zmaksymalizowanie efektywności czynności produkcyjnych w danym przedsiębiorstwie.