Zakażenie grzybicze jest chorobą wywołującą wstyd. Dotyka jednak istotnego odsetka ludzi. Stąd istotne znaczenie ma edukacja o definicji pojęcia grzybica, a równocześnie pokazywanie sposobów jej diagnozowania oraz leczenia. Grzybica to choroba, która ma związek z dostaniem się