alkoholizm 

Początki leczenia alkoholizmu
Kiedy tak właściwie zmagasz się z zaburzeniami korzystania z alkoholu – czyli alkoholizmem, masz prawo poczuć, jakby to nie miało końca. Lecz nie musisz sam cierpieć. Jest dużo dostępnych metod leczenia, które pomogą Ci w zwalczeniu alkoholizmu, by powrócić do zdrowego i pełnego życia.

leczenie alkoholika Kraków

Różne czynniki, takie jak:
•    historia lekarska,
•    system pomocy,
•    motywacja indywidualna

Mogą odegrać ważną rolę w sukcesie Twojego powrotu do dobrego samopoczucia. Leczenie alkoholizmu winno być pilnowane przez zespół znawców leczniczych w zakładzie rehabilitacyjnym. W całym kraju są liczne ośrodki leczenia alkoholizmu i są obsługiwane przez speców, którzy pomogą Ci przejść przez każdy etap procesu powrotu do dobrego samopoczucia – od odtrucia po życie po odwyku. Pomyśl o nich jako układzie pomocy przez 24 godziny w tygodniu, jaki będzie z tobą świętować Twoje sukcesy i współdziałać z Tobą, gdy będziesz przechodził przez wszelkie wyzwania.

Nie zapominaj, że pokonanie alkoholizmu jest długim procesem
Mniej niż połowa osób powraca do nałogu po osiągnięciu jednego roku wstrzemięźliwości. Liczba ta zmniejsza się do mniej aniżeli 15 procent, do osób które nawracają po pięciu latach wstrzemięźliwości. W dążeniu do najogromniejszej szansy na długotrwałą trzeźwość po zakończeniu leczenia szpitalnego lub ewentualnie ambulatoryjnego, należy asystować w miejscowych grupach wsparcia i kontynuować doradztwo.

Kiedy tak właściwie jest najlepszy czas na terapię?
Przed zaczęciem leczenia jednostka musi w pierwszej kolejności rozpoznać własny stan i mieć ochotę opuścić alkohol. Nieraz jednostka ma prawo uznać, że poradzi sobie z kłopotem z alkoholem na własną rękę. Innym wspólnie członkowie rodziny lub ewentualnie przyjaciele mogą rozpocząć interwencję alkoholową. Wiąże się to z tym, że bliskie osoby wyrażają trwogi o nadmierne picie alkoholu przez daną osobę. Interwencja pomaga też zapoczątkować dyskusję na temat przystępnych opcji kuracji i pomocy.

Nie ma poprawnego lub złego czasu na poszukiwanie leczenia. Jeśli jednak nie zostanie podjęte leczenie, alkoholizm może powodować wiele akcesoryjnych kłopotów, takich jak komplikacje zdrowotne, tarapaty finansowe, kłopoty z relacjami oraz zakłócenia zawodowe.